شرکت ژن زیست بافت

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

بیمارستان انستیتو کانسر - تامین اجتماعی

شرکت هستی کاوی پارسیان

پژوهشکده ابن سینا

انستیتو روان پزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان

انستیتو طب صادق (رسا)

مرکز آنالیز کوانتومی بدن تبریز

شیمی گستر اندیشه

توسعه سلامت رویان

شرکت ساعی پویش

بیماری های پستان - جهاد دانشگاهی

شرکت آرین تجهیز آزما

انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

علوم پزشکی شهیدبهشتی - مرکز تحقیقات بیماری های مزمن کلیه

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور

شرکت آنا گستر فرا طب تبریز

4.5 (1 نظر)

علوم پزشکی شهیدبهشتی - مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری

شرکت شگفت انگیز علوم فردا

شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد هیستوژنوتک

مرکز تحقیقات چشم

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

علوم پزشکی شهیدبهشتی - مرکز تحقیقات عفونی اطفال

علوم پزشکی شهیدبهشتی - مرکز تحقیقات قلب و عروق

شرکت فناوری کیت بن یاخته

دسته بندی مشاغل
منو