بیمارستان سرطان

بیمارستان انستیتو کانسر - تامین اجتماعی

بیمارستان سرطان ، مرکز تحقیقات پزشکی

تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، آزادی، خ. قریب، نرسیده به بلوار کشاورز

بیمارستان حضرت سیدالشهدا

بیمارستان سرطان ، رادیولوژی ، سونوگرافی

اصفهان، خیام، ک. نهر فرشادی

درمان بیمار محور سرطان

بیمارستان سرطان

تهران، بیمارستان امام خمینی درب شرقی درمانگاه انکولوژی ساختمان صدف اناق 8