بیمارستان سرطان

تهران، منطقه 2، فلکه دوم صادقیه (آریاشهر)، بلوار شهدای صادقیه جنوبی، کوچه پرویز، پلاک 15، ساختمان مرکز جامع انکولوژی روشنا

بابل، خیابان مدرس، کوچه پشت اداره کل مخابرات مرکزی

تهران، بیمارستان امام خمینی درب شرقی درمانگاه انکولوژی ساختمان صدف اناق 8