درمان بیمار محور سرطان

بیمارستان سرطان
021-61192311
تهران، بیمارستان امام خمینی درب شرقی درمانگاه انکولوژی ساختمان صدف اناق 8
تماس با درمان بیمار محور سرطان

کلینیک تشخیص سرطان بابل

بیمارستان سرطان
011-32334026 011-32334046

بیمارستان حضرت سیدالشهدا

بیمارستان سرطان، رادیولوژی، سونوگرافی
031-32368005

بیمارستان انستیتو کانسر - تامین اجتماعی

بیمارستان سرطان، مرکز تحقیقات پزشکی
021-66581571 021-66581624

مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی روشنا

بیمارستان سرطان
021-44204726 021-48429
تهران، منطقه 2، فلکه دوم صادقیه (آریاشهر)، بلوار شهدای صادقیه جنوبی، کوچه پرویز، پلاک 15، ساختمان مرکز جامع انکولوژی روشنا
تماس با مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی روشنا

بیمارستان رمضان زاده یزد

بیمارستان سرطان
035-37251174 035-37251175 035-37251176

خدمات و محصولات مرتبط با این جستجو: