بیمارستان سرطان

بیمارستان انستیتو کانسر - تامین اجتماعی

بیمارستان سرطان ، مرکز تحقیقات پزشکی

تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، آزادی، خ. قریب، نرسیده به بلوار کشاورز

درمان بیمار محور سرطان

بیمارستان سرطان

تهران، بیمارستان امام خمینی درب شرقی درمانگاه انکولوژی ساختمان صدف اناق 8

بیمارستان حضرت سیدالشهدا

بیمارستان سرطان ، رادیولوژی ، سونوگرافی

اصفهان، خیام، ک. نهر فرشادی