اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
فیبیست برگرفته از( ۲۰years physics experiments ) اتاق فکری است که من در بیستمین سال تدریسم در آموزش فیزیک ایران ایجاد کردم تا زیر چتر آن هم رونق اقتصادی علم را دنبال کنم و هم به ترویج آموزش فیزیک استاندارد جهانی بپردازم. فیبیست هیچ تعلقی به سازمان های دولتی ، جهانی ، سیاسی ، عقیدتی ، مذهبی ، جنگ طلب و مانند آن ندارد. هدف فیبیست موارد زیر است :
۱- ترویج اقتصاد اموزش فیزیک از طریق مشارکت معنوی همه ی معلمان ، دانش آموزان و دانشجویان و دانش دوستان
۲- ایجاد بسترهای پژوهشی در آموزش فیزیک ایران و جهان
۳- توجه به رویکردهای اجتماعی علم
۴- توجه با نیازهای سنتی فیزیک دوستان و فیزیک خوانان
۵- همکاری در جهت پروژه های ارزشمند با قیمت های توافقی
۶- ترویج علم ایران زمین
۷- انتشار تجربه های معلمین کشور در سرتاسر جهان
۸- ایجاد پشتوانه ی مالی برای آنچه که علم تلقی می شود و ارزشمندی منافع مردم را دنبال می کند.
۹- توجه به رویکردهای استاندارد آموزش علم مبتنی بر نظریه و آزمایش
۱۰- ایجاد هنجارهای منطقه ای ، ملی و جهانی در تبیین قوانین فلسفی و منطقی علم
۱۱- ترویج زمین سبز
۱۲- ترویج آسمان آبی
۱۳- ترویج آب شفاف
۱۴- ترویج خاک تمیز
۱۵- ترویج نسل باشعور ، با فرهنگ ، انسان دوست و ارزشمند برای همه ی موجودات
۱۶- زمینه ساز بستر استانداردی نو در آموزش فیزیک ایران
۱۷- توجه به مفهوم سازی در آزمایش های فیزیک مبتنی بر فلسفه و منطق
۱۸- تقویت روحیه ی پرسشگری تحسین برانگیز و انرژی زا و پویا
۱۹- کاهش دادن میزان تنفر از فیزیک در اجتماع انسانی
۲۰- کمک به رشد علمی کشور عزیزمان ایران
خدمات و محصولات