وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

پست بانک ایران - ساختمان مرکزی

1.2 (12 نظر)

شرکت ارتباطات سیار ایران (اپراتور همراه اول)

5.0 (1 نظر)

اداره پست شهرستان محمودآباد

0.5 (1 نظر)

توسعه زیرساخت تاژان

اداره پست شهرستان شهرضا

5.0 (1 نظر)

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان

5.0 (1 نظر)

اداره کل خزانه داری نظام های پرداخت

5.0 (2 نظر)

شرکت خدمات هوایی پیام - دفتر تهران

علمی کاربردی - دانشکده پست و مخابرات (ارتباطات و فناوری)

اداره پست شهرستان کاشان

2.6 (8 نظر)

اداره پست شهرستان نجف آباد

2.6 (5 نظر)

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل

4.5 (1 نظر)

اداره کل پست استان تهران - واحد حراست و امنیت پستی

1.6 (6 نظر)

موسسه تحقیقات و ارتباطات فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

شرکت آرین

اداره کل پست استان قزوین

0.5 (1 نظر)

اداره کل پست استان تهران - روابط عمومی

0.5 (1 نظر)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مرکز تحقیقات مخابرات ایران - پژوهشکده امنیت فاوا

مرکز تحقیقات مخابرات ایران - پژوهشکده فناوری اطلاعات

مرکز تحقیقات مخابرات ایران - روابط عمومی

مرکز تحقیقات مخابرات ایران - فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

مرکز تحقیقات مخابرات ایران - مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال

مرکز تحقیقات مخابرات ایران - مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال

دسته بندی مشاغل
منو