شرکت مخمل نسیم نوبهار

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

بافندگی و تولیدی درفشیران

شرکت صنایع نساجی پودینه بافت (با مسئولیت محدود)

لوازم بافندگی مصیبی

شرکت ماهوت بافت

5.0 (3 نظر)

صنایع مجیر اسپادانا - شعبه تهران (ساتکس)

شرکت گسترش صنایع بلوچ - کارخانه

پاک باف

شرکت خوشرنگ قم - دفتر مرکزی

شرکت خوشرنگ قم - کارخانه

بافت آرش دفتر البرز

دینا تکس

شرکت بافندگی سمنان

شرکت بافندگی و تکمیل اعظم

بافندگی ممتاز

بافت آرش دفتر تهران

اسپادان بافت اصفهان

5.0 (1 نظر)

شرکت آذر آران تهران

بافندگی وکیلی

کارخانه پایا نخ

4.5 (1 نظر)

صحرا باف خزر

3.0 (1 نظر)

پروین تکس

صنایع مجیر اسپادانا - دفترمرکزی و کارخانه (ساتکس)

تولیدی سپهر

4.5 (1 نظر)

ارمغان

مجتمع آموزشی سحر

دسته بندی مشاغل
منو