ایستگاه اتوبوس در محله کاووسیه

  • در محله کاووسیه

ایستگاه اتوبوس بیمه - کد 103 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-25,10-18

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان آفریقا (جردن)، جنب اداره بیمه دانا، پلاک 259

ایستگاه اتوبوس جهان کودک - کد 102 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-25,10-18

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان آفریقا (جردن)، بعد از چهارراه جهان کودک، جنب پلاک 239

ایستگاه اتوبوس جهان کودک - کد 104 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-25,10-18

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان آفریقا (جردن)، نرسیده به چهارراه جهان کودک، پلاک 242

ایستگاه اتوبوس سه راه ونک - کد 124 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-23,10-37

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ولی عصر، بعد از میدان ولی عصر، نبش خیابان لیدا، پلاک 1345

ایستگاه اتوبوس بیمارستان قلب - کد 118 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-23,10-37

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ولی عصر، بعد از خیابان نیایش، جنب بیمارستان خاتم الانبیا

ایستگاه اتوبوس بیمارستان قلب - کد 132 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-37,11-15

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان نیایش، بعد از خیابان ولی عصر، ضلع جنوبی بیمارستان قلب

ایستگاه اتوبوس بیمارستان قلب - کد 141 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-37

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، بزرگراه نیایش، نرسیده به خیابان ولی عصر

ایستگاه اتوبوس پارک کاج - کد 142 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-18,10-33

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب سفارت امارات

ایستگاه اتوبوس جهان کودک - کد 28 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 9-15,11-12

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، بلوار حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، جنب بیمه البرز

ایستگاه اتوبوس خدامی - کد 41 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-12,6-38

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان خدامی، نرسیده به خیابان ولی عصر

ایستگاه اتوبوس سه راه ونک - کد 121 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-23,10-37

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان ونک، روبروی شرکت پتروشیمی

ایستگاه اتوبوس شیرخوارگاه آمنه - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1112

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان سرگرد اکبری مقدم بعد از درب شمالی شیرخوارگاه امنه

ایستگاه اتوبوس ظفر - کد 100 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-33,10-25,10-18

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان آفریقا (جردن)، بعد از خیابان دستگردی (ظفر)، روبروی بوستان صبا

ایستگاه اتوبوس ظفر - کد 107 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-18,10-25,10-33

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان آفریقا (جردن)، بعد از کوچه پیروز، جنب پارک نشاط

ایستگاه اتوبوس ظفر - کد 119 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-23,10-37

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ولی عصر، بعد از خیابان دستگردی (ظفر)، جنب استخر رازی

ایستگاه اتوبوس ظفر - کد 126 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-23,10-37

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ولی عصر، نرسیده به خیابان دستگردی (ظفر)، جنب آزمایشگاه جام جم

ایستگاه اتوبوس ظفر - کد 153 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-39,10-16,10-21,1-24

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، بزرگراه مدرس، نرسیده به خروجی میرداماد، بعد از خیابان دستگردی (ظفر)

ایستگاه اتوبوس عباسپور - کد 149 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-11

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان عباسپور، ‌ نبش کوچه گیتا

ایستگاه اتوبوس کلانتری - کد 105 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-18,10-25,10-33

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان آفریقا (جردن)، نبش خیابان دیدار شمالی

ایستگاه اتوبوس مجتمع تجاری - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1112

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، بلوار میرداماد، مقابل مجتمع تجاری

ایستگاه اتوبوس مخابرات - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1112

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، بلوار آفریقا مقابل مرکز مخابراتی

ایستگاه اتوبوس مدرس - میرداماد - کد 69 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-29,10-39,10-13,10-21,10-16,10-24,10-33

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، بزرگراه مدرس، نرسیده به پل حقانی

ایستگاه اتوبوس میدان ونک - پایانه آزادی - کد 30 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-11

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ملاصدرا، ضلع غربی میدان ونک، جنب داروخانه مداوا

ایستگاه اتوبوس میدان ونک - جمهوری - کد 31 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-38

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ملاصدرا، روبروی سازمان بورس و اوراق بهادار

ایستگاه اتوبوس میدان ونک - کد 29 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-12,11-12

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، خیابان ملاصدرا، ضلع غربی میدان ونک، جنب داروخانه مداوا