ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 28

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس امام خمینی 28 (ایستگاه اتوبوس) در محله ده دی مشهد و خیابان امام خمینی واقع شده است. این ایستگاه یکی از یازده ایستگاه اتوبوس در محله ده ...

مشهد، منطقه 8، محله ده دی، ایستگاه اتوبوس امام خمینی

ایستگاه اتوبوس آقا رضا - کد 107 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه 2,3-47

تهران، منطقه 14، محله گذر پایین دولاب، خ خاوران ایستگاه آقا رضا

ایستگاه اتوبوس اختیاریه - کد 162 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-39,10-21

تهران، منطقه 1، محله فرمانیه، بزرگراه صدر ایستگاه اختیاریه

ایستگاه اتوبوس باسکول - کد 106 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه 2,3-47,3-80,3-81

تهران، منطقه 15، محله ابوذر، خاوران ایستگاه باسکول

ایستگاه اتوبوس باسکول - کد 109 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه 2,3-47,3-80,3-81

تهران، منطقه 15، محله اتابک، خاوران ایستگاه باسکول

ایستگاه اتوبوس باغ شاطر - کد 134 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-22

تهران، منطقه 1، محله دربند، خیابان دربند ایستگاه باغ شاطر

ایستگاه اتوبوس باغ شاطر - کد 136 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-22

تهران، منطقه 1، محله دربند، خیابان دربند ایستگاه باغ شاطر

ایستگاه اتوبوس پایانه چهارراه تهرانپارس - کد 106 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-81

تهران، منطقه 13، محله آشتیانی، ابتدای دماوند، چهارراه تهرانپارس ایستگاه BRTI

تهران، منطقه 7، محله خواجه نصیر، خیابان دماوند ایستگاه پل چوبی

تهران، منطقه 12، محله بهارستان، خیابان دماوند ایستگاه پل چوبی

ایستگاه اتوبوس تعاون - کد 149 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-12,8-14,8-16,22-19

تهران، منطقه 5، محله اندیشه، ابتدای بلوار تعاون جنب ایستگاه گاز

ایستگاه اتوبوس داروخانه - کد 57 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 3-26,3-27

تهران، منطقه 15، محله مشیریه، ابتدای مشیریه ایستگاه داروخانه

تهران، منطقه 13، محله قاسم آباد، خیابان دماوند ایستگاه فرودگاه

ایستگاه اتوبوس گلوبندک - کد 146 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 7-25,7-30,7-22,7-20,7-18,4-24,4-21,4-18,4-22,

تهران، منطقه 12، محله سنگلج، خیام ایستگاه سیدنصرالدین

تهران، منطقه 6، محله ایرانشهر، خیابان دماوند ایستگاه لاله زار

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، خیابان دماوند ایستگاه لاله زار

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه تهرانسر - کد 122 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-27

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 3

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه جنت آباد جنوبی - کد 127 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-18

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 8

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه جنت آبادشمالی - کد 128 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-20

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 9

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه دهکده المپیک - کد 124 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-12

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 5

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه شهدای شاد - کد 121 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-26

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 2

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه شهران - کد 126 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-16

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 7

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه شهرک دنیا - کد 123 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-15

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 4

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه شهید سهرو - کد 120 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-27

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 1

ایستگاه اتوبوس مترو صادقیه کن - کد 125 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 8-14

تهران، منطقه 5، محله فردوس، ایستگاه مترو صادقیه لاین 6