پویا احراز صنعت نوین قشم

5.0 (1 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت مهندسی مهر - دفتر مرکزی و آزمایشگاه تهران

آزمایشگاه تهران لب

5.0 (2 نظر)

آزمایشگاه ژینر

آزمایشگاه پارسه

آزمایشگاه دکتر صادق اسماعیل زاده

5.0 (1 نظر)

مرکز پژوهش متالورژی رازی - نمایندگی جنوب غرب تهران

مرکز پژوهش متالورژی رازی - نمایندگی شرق تهران

شرکت مهام طب -شعبه قزوین

4.0 (1 نظر)

شرکت وریا فارمد پارس

پژوهش آزما تبریز

5.0 (1 نظر)

شرکت سامان پی

آزمایشگاه پادیس پردیس

4.1 (5 نظر)

آزمایشگاه دنا

5.0 (1 نظر)

آزمایشگاه نویان

4.2 (2 نظر)

شرکت آرپان پژوهش آروین

5.0 (1 نظر)

آزمایشگاه فراژن تهران

زنجان آزما (زیست تحقیق نارون)

5.0 (1 نظر)

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف

شرکت هامون خاک فن

5.0 (1 نظر)

مرکز پژوهش متالورژی رازی - دفتر مرکزی (خدمات آزمایشگاهی)

آوا هونام پلیمر

5.0 (1 نظر)

شرکت بسپار پایش پارس

5.0 (1 نظر)

آزمایشگاه پگاه اصفهان (سیکارو)

5.0 (1 نظر)

مرکز پژوهش متالورژی رازی - نمایندگی شیراز

دسته بندی مشاغل
منو