اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
در امر تولید انواع هواکش های صنعتی، فشارقوی، سیکلون، پرده هوا، ایرواشر و ایرکلینر
خدمات و محصولات