گروه تشخیصی درمانی فرجاد

انجام کلیه تصویربرداری های پزشکی از قبیل ام آر آی، سی تی اسکن و ...، تشخیص و درمان سرطان و آزمایشگاه های پاتوبیولوژی، ژنتیک و تشخیص طبی با کیفیت بالا

مرکز تصویربرداری پزشکی