مرکز تصویربرداری امدادگران

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

آموزش فتوگرافی پزشکی

تصویر برداری تابش

تصویربرداری شبانه روزی جام جم شهریار

پرتودرمانی پردیس نور سلامت - شعبه 2

پرتو درمانی پردیس نور نیلو - شعبه 3

پرتو درمانی پردیس نور

نماطب

دکتر حمید خرم نژاد

دکتر علیزاده

مرکز تصویربرداری نصر نبوی

تصویر برداری طنین

کوثر

مرکز تصویربرداری شفا

موسسه رادیولوژی و سونوگرافی مادر

مرکز تصویر برداری ایران

مهر ایرانیان

دکتر حسین شاکری

آراد

دکتر سیدحمید سهرابی احمدآباد

5.0 (2 نظر)

رادیولوژی و سونوگرافی پونک

رادیولوژی سونوگرافی کاج (OPG)

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ماریه پناهی

دکتر عباس درگاهی

گروه تشخیصی درمانی فرجاد

مرکز تصویر برداری بابک

دسته بندی مشاغل
منو