رادیولوژی دهان فک و دندان دکتر بصیری

انجام کلیه رادیوگرافی های تخصصی و سی تی اسکن دندان،فک و صورت با کمترین دوز تابش اشعه و بیشترین ارزش تشخیصی

رادیولوژی دهان و دندان
لیست خدمات و محصولات
 • رادیولوژی دهان و دندان

 • دیجیتال

 • رادیولوژی

 • سفالومتری

 • سی تی اسکن دندان

 • پانورامیک

 • پری اپیکال

 • فک صورت

 • رادیوگرافی

 • بایت وینگ

 • اکلوزال

 • مفصل گیجگاهی فکی

 • رادیوگرافی تک دندان

 • CBCT

 • رادیولوژی دهان و فک

 • رادیولوژی فک و صورت

 • رادیولوژی فک و صورت دکتر بصیری

 • رادیولوژی دهان فک و صورت (دیجیتال)

 • واترز waters

 • رادیوگرافی واترز

 • رادیولوژی دهان و فک و صورت

 • رادیولوژی تخصصی ایمپلنت

 • ایمپلنت

 • فوتوگرافی کودکان

 • فوتوگرافی بزرگسالان

 • فوتوگرافی پزشکی

 • رادیولوژی دندانپزشکی

 • رادیولوژی دندان

 • رادیولوژی دندان در ستارخان

 • رادیولوژی دهان ودندان

 • رادیوگرافی فک

 • رادیولوژی دهان و دندان در منطقه 2 ستارخان

 • رادیوگرافی از مفاصل گیجگاهی

 • رادیو گرافی پانورامیک

 • رادیولوژی دهان فک و صورت

 • پری اپیکال با تکنیک parallel

 • (TMJ)

 • رادیولوژی فک

 • رادیولوژی دهان

 • رادیولوژی OPG

 • رادیولوژی تخصصی

 • رادیولوژی دهان فک و دندان

 • سی بی سی تی

 • بایت وینگ و تک دندان

 • بهترین رادیولوژیست دهان و فک وصورت

 • بهترین دستگاه bct

 • رادیوگرافی TMJ

 • بهداشت اشعه

 • رادیولوژیست

 • متخصص رادیولوژی

 • پری اپیکال و بایت وینگ

 • پانورامیک (opg)

 • رادیولوژی دهان فک صورت

 • رادیولوژی دهان و دندان در تهران

 • رادیولوژی دهان و دندان در محله تهران ویلا

 • دیجیتال در تهران

 • دیجیتال در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی در تهران

 • رادیولوژی در محله تهران ویلا

 • سفالومتری در تهران

 • سفالومتری در محله تهران ویلا

 • سی تی اسکن دندان در تهران

 • سی تی اسکن دندان در محله تهران ویلا

 • پانورامیک در تهران

 • پانورامیک در محله تهران ویلا

 • پری اپیکال در تهران

 • پری اپیکال در محله تهران ویلا

 • فک صورت در تهران

 • فک صورت در محله تهران ویلا

 • رادیوگرافی در تهران

 • رادیوگرافی در محله تهران ویلا

 • بایت وینگ در تهران

 • بایت وینگ در محله تهران ویلا

 • اکلوزال در تهران

 • اکلوزال در محله تهران ویلا

 • مفصل گیجگاهی فکی در تهران

 • مفصل گیجگاهی فکی در محله تهران ویلا

 • رادیوگرافی تک دندان در تهران

 • رادیوگرافی تک دندان در محله تهران ویلا

 • CBCT در تهران

 • CBCT در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دهان و فک در تهران

 • رادیولوژی دهان و فک در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی فک و صورت در تهران

 • رادیولوژی فک و صورت در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی فک و صورت دکتر بصیری در تهران

 • رادیولوژی فک و صورت دکتر بصیری در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دهان فک و صورت (دیجیتال) در تهران

 • رادیولوژی دهان فک و صورت (دیجیتال) در محله تهران ویلا

 • واترز waters در تهران

 • واترز waters در محله تهران ویلا

 • رادیوگرافی واترز در تهران

 • رادیوگرافی واترز در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دهان و فک و صورت در تهران

 • رادیولوژی دهان و فک و صورت در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی تخصصی ایمپلنت در تهران

 • رادیولوژی تخصصی ایمپلنت در محله تهران ویلا

 • ایمپلنت در تهران

 • ایمپلنت در محله تهران ویلا

 • فوتوگرافی کودکان در تهران

 • فوتوگرافی کودکان در محله تهران ویلا

 • فوتوگرافی بزرگسالان در تهران

 • فوتوگرافی بزرگسالان در محله تهران ویلا

 • فوتوگرافی پزشکی در تهران

 • فوتوگرافی پزشکی در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دندانپزشکی در تهران

 • رادیولوژی دندانپزشکی در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دندان در تهران

 • رادیولوژی دندان در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دهان ودندان در تهران

 • رادیولوژی دهان ودندان در محله تهران ویلا

 • رادیوگرافی فک در تهران

 • رادیوگرافی فک در محله تهران ویلا

 • رادیوگرافی از مفاصل گیجگاهی در تهران

 • رادیوگرافی از مفاصل گیجگاهی در محله تهران ویلا

 • رادیو گرافی پانورامیک در تهران

 • رادیو گرافی پانورامیک در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دهان فک و صورت در تهران

 • رادیولوژی دهان فک و صورت در محله تهران ویلا

 • پری اپیکال با تکنیک parallel در تهران

 • پری اپیکال با تکنیک parallel در محله تهران ویلا

 • (TMJ) در تهران

 • (TMJ) در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی فک در تهران

 • رادیولوژی فک در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دهان در تهران

 • رادیولوژی دهان در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی OPG در تهران

 • رادیولوژی OPG در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی تخصصی در تهران

 • رادیولوژی تخصصی در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دهان فک و دندان در تهران

 • رادیولوژی دهان فک و دندان در محله تهران ویلا

 • سی بی سی تی در تهران

 • سی بی سی تی در محله تهران ویلا

 • بایت وینگ و تک دندان در تهران

 • بایت وینگ و تک دندان در محله تهران ویلا

 • بهترین رادیولوژیست دهان و فک وصورت در تهران

 • بهترین رادیولوژیست دهان و فک وصورت در محله تهران ویلا

 • بهترین دستگاه bct در تهران

 • بهترین دستگاه bct در محله تهران ویلا

 • رادیوگرافی TMJ در تهران

 • رادیوگرافی TMJ در محله تهران ویلا

 • بهداشت اشعه در تهران

 • بهداشت اشعه در محله تهران ویلا

 • رادیولوژیست در تهران

 • رادیولوژیست در محله تهران ویلا

 • متخصص رادیولوژی در تهران

 • متخصص رادیولوژی در محله تهران ویلا

 • پری اپیکال و بایت وینگ در تهران

 • پری اپیکال و بایت وینگ در محله تهران ویلا

 • پانورامیک (opg) در تهران

 • پانورامیک (opg) در محله تهران ویلا

 • رادیولوژی دهان فک صورت در تهران

 • رادیولوژی دهان فک صورت در محله تهران ویلا

اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • تلفکس :
 • وب سایت :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
 • صفحات اجتماعی :
توضیحات
طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی- بیمه بانک مرکزی -خدمات درمانی- نیروهای مسلح - شهرداری و بانکهای تجارت، صادرات، سپه، ملی، ملت و کشاورزی .
ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه صبح ها از ساعت 13 الی 9 ----- عصرها از ساعت 20:30 الی 15:30
پنج شنبه ها از ساعت 13:30 الی 9

مرکز تخصصی رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر نازنین بصیری ارائه دهنده کلیه خدمات رادیوگرافی دیجیتال دندان فک و صورت با بهره گیری از کامل ترین دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال می باشد . این مرکز با اعمال دقت نظر خاص در خصوص کیفیت رادیوگرافی ها سعی در ارائه بهترین کیفیت خدمات رادیوگرافی در جهت کمک به تشخیص مناسب ضایعات دندان , فک و صورت توسط همکاران محترم دندان پزشک دارد .

خدمات رادیوگرافی قابل ارائه در مرکز تخصصی رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر نازنین بصیری:

رادیو گرافی پانورامیک
پری اپیکال با تکنیک parallel
بایت وینگ
اکلوزال
کلیه رادیوگرافی های جمجمه
رادیوگرافی از مفاصل گیجگاهی-فکی (TMJ)
سی تی اسکن دندان ، فک ، صورت (CBCT)
رادیولوژی دهان فک و صورت
رادیوگرافی با استفاده از پوشش های سربی برای حفاظت از بیماران
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید