الهام صادقین

هدف کاردرمانی بالابردن مهارت بیماردر فعالیتهای روزمره زندگی و شغلی است

کاردرمانی مرکز توانبخشی گفتار درمانی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
این مرکز یک مرکزکاملا تخصصی در زمینه تشخیص ،ارزیابی و درمان اختلالات حرکتی و گفتاری و ارتباطی است. در این مرکز برنامه های فشرده ،کوتاه مدت و همچنین بلند مدت برای درمان کلیه اختلالات جسمی _ حرکتی ، دهنی و هقب ماندگیهای ذهنی ، یکپارچگی حسی؛ آسیبهای نورولوژی و ارتوپدی و روماتولوژی بویژه در زمینه دست و همچنین اختلالات گفتاری، زبانی و صوتی انجام می شود. هدف مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی کمک به برقراری ارتباط و افزایش فعالیتهای حرکتی در افرادی که به هر دلیلی این تواناییها را بدست نیاورده یا از دست داده اند می باشد.