کاردرمانی کودکان آریان

استقلال کودک در کنار انگیزش همیشگی او برای شرکت در فعالیت هدف ماست

مرکز توانبخشی کودکان استثنایی کاردرمانی گفتار درمانی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی آریان با به کارگیری کارشناسان ارشد کار درمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و روانسنجی و مشاوره امکان دسترسی خانواده ها و تسهیل فرآیند شرکت مراجعین در گروه توانبخشی را فراهم کرده است.شایان ذکر است که با به کارگیری ابزار ها و روش های نوین توانبخشی شناختی و فن اوری های نوین عصبی - رفتاری - عملکردی در کلینیک کاردرمانی آریان، افق جدیدی برای درمان توانبخشی بیماران پیش روی مراجعان قرار دارد. از دسته این فن اوری ها می توان به نورورفیدک، تی دی س اس،توانبخشی همزمان دیداری - شنیداری، بیوفیدبک و روش های نو ماساژ درمانی اشاره نمود.