دکتر فاطمه هادی پور

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سارا

1.5 (1 نظر)

دکتر فرخنده بهجتی

بیرونی

بنیاد ژنتیک خراسان رضوی

آزمایشگاه بهار

پایگاه سلامت شهری - ابوذر

شرکت ژن فناوران

ژینا طب تجهیز

دکتر مهدی زمانی

شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد هیستوژنوتک

شرکت راهیان نلم آزما

شرکت راستین ژن

آزمایشگاه دکتر زعیمی

آزمایشگاه تهران لب

5.0 (2 نظر)

نوژن

آزمایشگاه پارسه

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف

آزمایشگاه دنا

5.0 (1 نظر)

دکتر محمد بهشتیان

آزمایشگاه مندل

آزمایشگاه فراژن تهران

موسسه پزشکی نسل امید

آزمایشگاه نیلو

آزمایشگاه آرمین

0.5 (1 نظر)
دسته بندی مشاغل
منو