مرکز بهداشت غرب - والفجر

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

مرکز خدمات جامع سلامت دکتر رزمی - شرق تهران

شهر سالم شهرداری تهران - مرکز شماره 1

مرکز خدمات جامع سلامت اوزینه - گرگان

5.0 (1 نظر)

خانه بهداشت - صالح آباد غربی

4.5 (1 نظر)

پایگاه سلامت شهری - محله دلگشا

5.0 (1 نظر)

پایگاه سلامت شهری - ش. 2 شادآباد امام رضا (شبانه روزی)

پایگاه سلامت شهری - ش. 2 چهاردانگه

5.0 (1 نظر)

پایگاه سلامت شهری - ش. 1 ماهدشت

0.5 (1 نظر)

مرکز سلامت شهری - شهیدحضرت پور تبریز

پایگاه سلامت شهری - ش. 2 شیخ احمد کافی

4.5 (1 نظر)

پایگاه سلامت شهری - ش. 2 شهیدنیک نژاد

0.5 (1 نظر)

پایگاه سلامت شهری - ش. 1 شیخ احمدکافی

پایگاه سلامت شهری - قاسم آباد 1

5.0 (1 نظر)

طرفه

پایگاه سلامت شهری - محله مهربار

پایگاه سلامت شهری - ش. 3 باغستان

5.0 (1 نظر)

پایگاه سلامت شهری - ش. 2 دارالشفا امام رضا

5.0 (1 نظر)

پایگاه سلامت بهداشت - ش. 10 گرگان

پایگاه سلامت شهری - ش. 1 حسن آباد

2.8 (2 نظر)

شیرمحمدی

پایگاه سلامت شهری - ش. 2 ابوذر

پایگاه بهداشتی شهیدکشوری

پایگاه سلامت شهری - الوار سفلی

5.0 (1 نظر)

پایگاه بهداشتی ملک شهر

5.0 (1 نظر)
دسته بندی مشاغل
منو