شرکت مبین

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت مشارکت صبا فام (پیمانکاری مس)

شرکت مهندسی کانی فرآور خاورمیانه

میهن گستران بصیر

توسعه تجارت

شرکت مانامعدن کیان تجارت (مانامایان)

گروه مهندسی پویا فنون

شرکت خدمات آتشکاری عمران معدن

شرکت معدنی آهن آجین (آجیکو)

5.0 (1 نظر)

شرکت معادن گابرو هرمزگان توسعه

شرکت صنایع سنگ پاسارگاد

شرکت پارس کانی

شرکت وریا طرح پارس

اروند ره گستران پویا

کارگاه معدنی صددروازه

بیزینس

شرکت تعاونی معدنی دانش فن

دسته بندی مشاغل
منو