وزارت نیرو در منطقه 6

  • در منطقه 6

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

وزارت نیرو ، تصفیه آب و فاضلاب

تهران، منطقه 6، محله کشاورز، بلوار کشاورز، خ. عبداله زاده، ساختمان امیرکبیر