شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

وزارت نیرو، نیروگاه سازی، راه آهن، طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

وزارت نیرو، اطلاع رسانی

سازمان توانیر

وزارت نیرو
تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، م. ونک، خیابان برزیل
تماس با سازمان توانیر