وزارت نیرو در مرکز تهران

  • در مرکز تهران

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

وزارت نیرو ، تصفیه آب و فاضلاب

مرکز تهران، منطقه 6، محله کشاورز، بلوار کشاورز، خ. عبداله زاده، ساختمان امیرکبیر