وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
تهران، منطقه 2، محله شهرک غرب، شهرک قدس (غرب)، فاز 2، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی
تماس با وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری - معاونت آموزشی

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
تهران، منطقه 2، محله شهرک غرب، شهرک قدس (غرب)، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان، وزارت علوم و تحقیقات فناوری
تماس با وزارت علوم تحقیقات و فناوری - معاونت آموزشی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی

از تحقیقات علمی کشور به عنوان سازمان پژوهشی در زمینه سیاست پژوهی و سیاست سازی پژوهش و فناوری در سطح ملی و بعنوان کانون تفکر وزارت علوم تحقیقات و فناور...

تهران، منطقه 3، محله آرارات، ملاصدرا، چهارراه شیرازی جنوبی، خیابان سهیل، پلاک 9
تماس با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، موسسه آموزشی پژوهشی، نشریه

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

سازمان سنجش و آموزش کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
تهران، منطقه 6، خیابان کریمخان زند، خیابان عضدی (آبان)، پلاک 204
تماس با سازمان سنجش و آموزش کشور

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، کتابهای عمومی، انتشارات، ناشر

شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
تهران، منطقه 6، فلسطین شمالی، بین خیابان انقلاب و بزرگمهر، پلاک 309
تماس با شورای عالی انقلاب فرهنگی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی
تهران، شهریار، جاده قدیم کرج، کیلومتر 6، زیرگذر پل بادامک، جاده حسن آباد خالصه
تماس با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران