بهترین متخصص پزشکی قانونی در منطقه 1

  • در منطقه 1

دکتر علی رضا صفرچراتی

متخصص پزشکی قانونی

تهران، منطقه 1، م. نوبنیاد، خ. لنگری، خ. صنایع، بیمارستان دکتر چمران

دکتر امیرفرشید فیاض

متخصص پزشکی قانونی ، ترک اعتیاد

تهران، منطقه 1، شریعتی، ک. بردران واعظی، جنب مسجد علوی، پ. 100، ط. دوم