بهترین متخصص پزشکی قانونی در شهر مشهد

  • در شهر مشهد

دکتر جواد سالاری

متخصص پزشکی قانونی ، جسد ، کالبد شکافی

مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 26 و 24، ساختمان پزشکان 630، ط. دوم، واحد 5

دکتر محمدرضا ملکی

متخصص پزشکی قانونی ، جسد ، کالبد شکافی

دکتر اسداله یغمایی

متخصص پزشکی قانونی ، جسد ، کالبد شکافی

مشهد، بین وکیل آباد 45 و 47، پزشکی قانونی مشهد

دکتر حمید محبتی

متخصص پزشکی قانونی ، جسد ، کالبد شکافی

مشهد، سه راه آب و برق، ساختمان 630، ط. سوم