فرودگاه اراک

فرودگاه، پلیس فرودگاه
086-33680029 086-33680030

فرودگاه خوی

پلیس فرودگاه، فرودگاه
044-36437303
آذربایجان غربی، خوی، جاده خوی سلماس، روبروی شهرک صنعتی
تماس با فرودگاه خوی

فرودگاه شهید اشرفی

فرودگاه، پلیس فرودگاه
083-34326611 083-34326633 083-34326644 083-31492199

فرودگاه امام خمینی

فرودگاه، پلیس فرودگاه
021-51004224
تهران، منطقه 19، بزرگراه خلیج فارس (تهران قم)، کیلومتر 45
تماس با فرودگاه امام خمینی

فرودگاه مهرآباد

فرودگاه، پلیس فرودگاه
021-61022651
تهران، منطقه 9، محله فرودگاه مهرآباد، بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
تماس با فرودگاه مهرآباد

فرودگاه پارس آباد

پلیس فرودگاه، فرودگاه
045-31457000 045-31457199
اردبیل، پارس آباد، جاده کشت صنعت مغان، کیلومتر 5
تماس با فرودگاه پارس آباد

فرودگاه سمنان

فرودگاه، پلیس فرودگاه
023-33350051
سمنان، جاده سمنان مشهد، کیلومتر 10، جاده اختصاصی فرودگاه
تماس با فرودگاه سمنان

فرودگاه شهید دستغیب شیراز

فرودگاه، پلیس فرودگاه
071-37115000 071-37118890 071-37118891 071-37118892 071-37118893 071-37118894 071-37118895 071-37118896 071-37118897 071-37118898 071-37118899

فرودگاه آبادان

فرودگاه، پلیس فرودگاه
061-3334082
خوزستان، آبادان، بریم، فلکه فرودگاه، جاده جزیره مینو
تماس با فرودگاه آبادان

فرودگاه اردبیل

پلیس فرودگاه، فرودگاه
045-4452257

فرودگاه ارومیه

پلیس فرودگاه، فرودگاه
044-2786550

فرودگاه اهواز

فرودگاه، پلیس فرودگاه
061-34434601 061-34434602 061-34434603 061-34434604

فرودگاه ایرانشهر

فرودگاه، پلیس فرودگاه
054-37221936 054-37221937
سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، م. ابتر (جوانان)، جاده ابتر
تماس با فرودگاه ایرانشهر

فرودگاه بجنورد

فرودگاه، پلیس فرودگاه
058-32235000 058-32236570 058-32236571

فرودگاه بم

فرودگاه، پلیس فرودگاه
034-3462647
کرمان، بم، جاده بم زاهدان، کیلومتر 10
تماس با فرودگاه بم

فرودگاه بندرعباس

فرودگاه، پلیس فرودگاه
076-6670148
بندرعباس، بلوار امام خمینی، جنب پایگاه هوایی
تماس با فرودگاه بندرعباس

فرودگاه بندرلنگه

فرودگاه، پلیس فرودگاه
076-2223199
هرمزگان، بندر لنگه، بین روستای شناس و گشه، سمت راست
تماس با فرودگاه بندرلنگه

فرودگاه بوشهر

پلیس فرودگاه، فرودگاه
077-33333291 077-33333292 077-33333293 077-33333294

فرودگاه بیرجند

پلیس فرودگاه، فرودگاه
056-32389000

فرودگاه جهرم

فرودگاه، پلیس فرودگاه
071-5552095
فارس، جهرم، نرسیده به جهرم، جنب دانشگاه آزاد
تماس با فرودگاه جهرم

فرودگاه جیرفت

فرودگاه، پلیس فرودگاه
034-2410058

فرودگاه چابهار

پلیس فرودگاه، فرودگاه
054-35333005 054-35333007
سیستان و بلوچستان، چابهار، جاده چابهار، کیلومتر 50، پایگاه دهم شکاری نهاجا
تماس با فرودگاه چابهار

فرودگاه خرم آباد

پلیس فرودگاه، فرودگاه
066-33471041 066-33439901 066-33439902

فرودگاه رفسنجان

فرودگاه، پلیس فرودگاه
034-5230707
کرمان، رفسنجان، جاده سرچشمه، بلوار شرکت پسته ایران
تماس با فرودگاه رفسنجان

خدمات و محصولات مرتبط با این جستجو: