شرکت نوآوران افراتک هوشمند

5.0 (2 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

ماهان ارتباط خلیج فارس

0.5 (1 نظر)

شرکت توسعه فناوری اطلاعات آیریس

5.0 (1 نظر)

شرکت ایوان رایان هرمز

4.8 (2 نظر)

گروه فنی مهدنسی مدیران شبکه افرا

رادین سیستم تدبیر افق

شرکت فنی مهندسی بک تیک

تدبیر اندیشان صنعت ارتباط

گسترش شبکه پاسارگاد

مفتاح رایانه افزار

1.5 (1 نظر)

طرح پرداز قزوین

0.5 (1 نظر)

گروه شرکت های فرنیرو

کیان تجارت آژیراک

ماورا سیستم

شرکت اسپان رابین ارتباط

گستر پاسارگاد

الکترو رایان صنعت پاسارگاد

تدبیر امن گستر آکو

5.0 (1 نظر)

سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)

3.5 (1 نظر)

عصر رایانه

5.0 (1 نظر)

شرکت انوشه شبکه گستر

3.5 (1 نظر)

فناوری گستر رایان زرین

5.0 (1 نظر)

شرکت مهندسی تام تکوین رایا

5.0 (1 نظر)

امداد رایانه تهران

4.0 (1 نظر)

داتیس

2.5 (1 نظر)
دسته بندی مشاغل
منو