شمش آلومینیوم در محله پامنار

  • در محله پامنار

آشتیانی

شمش آلومینیوم ، ورق آلومینیوم ، ورق فلزی

تهران، منطقه 12، محله پامنار، پامنار، نرسیده به خیابان 15 خرداد، پ. 99

طاهری

شمش آلومینیوم

تهران، منطقه 12، محله پامنار، پامنار، پ. 296/1

نجیمی

شمش آلومینیوم

تهران، منطقه 12، محله پامنار، پامنار، جنب ساختمان گل، پ. 39