ریخته گری آلومینیوم براتی

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شمش مبنا (علی خیاط زاده)

صنایع آلومینیوم امیر احتشام

شمش حبیبی

شرکت شیمی تبادل هادیان خمسه

ضایعات آلومین

فلز برتر ایران

آشتیانی

آلومینیوم پارس

شرکت توتال استار

شرکت آمیژه ساز - دفتر مرکزی

شرکت نوین گداز امین - دفتر مرکزی

شرکت آلیاژ سازان ذوب ایرانیان

آذین ذوب

شرکت بازرگانی آرشام تجارت ایاز

شرکت نوین گداز امین - کارخانه

شرکت ایران گستر گلپایگان

شرکت آلومینیوم ایران - واحد روابط عمومی (ایرالکو)

شرکت پروفیل آلومینیوم نیکان

روئین پارس زنگان

درستکار

شرکت آلومینیوم ایران - معاون بازرگانی خارجی (ایرالکو)

شرکت آلومینیوم ایران - دفتر مرکزی (ایرالکو)

فلز آرا

تولیدی آخوندپور

دسته بندی مشاغل
منو