شمش آلومینیوم در شهر کرج

  • در شهر کرج

شرکت برنا پیشداد

شمش آلومینیوم ، شمش منیزیم ، قطعات پودری ، پودر آهن خالص

کرج، چهارراه طالقانی، جنب پوشاک خانواده، کوچه میرزایی، ساختمان سینا، طبقه اول