سمینارها

رسانه

سمینارها ، تولید تیزر تبلیغاتی ، عکاسی ، فیلم سازی ، ساخت تیزر تبلیغاتی ، مستندسازی

تهران، منطقه 6، محله وصال شیرازی، کارگر شمالی (امیرآباد)، پ. 1381

تالار همایش شریعتی دانشگاه اصفهان

سمینارها ، خدمات برگزاری سمینار ، همایش

اصفهان، هزار جریب، دانشکده علوم پزشکی