سازمان وظیفه عمومی ناجا

(0 نظر)
سازمان وظیفه عمومی

ساعات پذیرش مراجع کننده گان به سازمان وظیفه عمومی ناجا  به شرح ذیل می باشد، از شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی  12:30

تهران، منطقه 7، محله خواجه نظام الملک، میدان سپاه، سازمان وظیفه عمومی ناجا

تماس با این کسب و کار