اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
ساعات پذیرش مراجع کننده گان به سازمان وظیفه عمومی ناجا  به شرح ذیل می باشد
از شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی  12:30
خدمات و محصولات