جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

کمیسیون ملی یونسکو

سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - مشهد

سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)

بازرگانی ونکی

شرکت بین اللملی مهندسی ایریسا - کارگاه

مرکز مشاوره ایران گواه

فدراسیون بین المللی مخترعین در جمهوری اسلامی

سازمان علمی فرهنگی و آموزش اسلامی (آیسسکو)

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - شیراز

سازمان ملل متحد

شرکت بین اللملی مهندسی ایریسا - دفتر تهران

شرکت نوین مهر حاتم

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - اصفهان

سازمان بین المللی مهاجرت

شرکت بین اللملی مهندسی ایریسا - دفتر هرمزگان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

شرکت بین اللملی مهندسی ایریسا - دفتر مشهد

شرکت بین اللملی مهندسی ایریسا - دفتر مرکزی

کمیته بین المللی صلیب سرخ

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان - کرمان

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF - یونیسف)

دسته بندی مشاغل
منو