بهترین راهنمایی تحصیلی استثنایی

طاهر (پسرانه)

راهنمایی تحصیلی استثنایی ، دبیرستان استثنایی

تهران، منطقه 20، محله شهید آوینی، شهر ری، بزرگراه سلمان فارسی، محله هاشم آباد، ک. رضاییان