بهترین دبیرستان استثنایی

طاهر (پسرانه)

دبیرستان استثنایی ، راهنمایی تحصیلی استثنایی

تهران، منطقه 20، محله شهید آوینی، شهر ری، بزرگراه سلمان فارسی، محله هاشم آباد، ک. رضاییان

دبیرستان نیکان

دبیرستان استثنایی ، دبیرستان پسرانه استثنایی ، متوسطه دوره دوم استثنایی

تهران، منطقه 18، بلوار معلم، روبروی شهرک صاحب الزمان، مجتع انقلاب اسلامی