دبیرستان دخترانه محدثه

دبیرستان استثنایی، خیاطی، دوخت سرویس آشپزخانه، هنر زندگی در خانه، کمک خیاطی

این مرکز به دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوم در رشته‌ها‌ی خیاطی دوخت سرویس آشپزخانه، هنر زندگی در خانه و کمک خیاطی دوخت سرویس آشپزخانه، خدمات آموزشی ارائه می‌...

دبیرستان دخترانه محدثه 2

دبیرستان استثنایی، خدمات آموزشی، دوره متوسطه اول، دوره متوسط اول

طاهر (پسرانه)

دبیرستان استثنایی، راهنمایی تحصیلی استثنایی
تهران، منطقه 20، محله شهید آوینی، شهر ری، بزرگراه سلمان فارسی، محله هاشم آباد، کوچه رضاییان
تماس با طاهر (پسرانه)

دبیرستان نیکان

دبیرستان استثنایی، دبیرستان پسرانه استثنایی، متوسطه دوره دوم استثنایی
تهران، منطقه 18، بلوار معلم، روبروی شهرک صاحب الزمان، مجتع انقلاب اسلامی
تماس با دبیرستان نیکان