شرکت آرامیس فارمد

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت بهسازان پژوهان امید آریا

5.0 (3 نظر)

شرکت اروند فارمد (نانو حیات دارو)

شرکت هستی بهین فارمد

شرکت تهران شیمی - دفتر مرکزی

شرکت مهر دارو

شرکت داروسازی اکسیر - دفتر مرکزی

شرکت بهوزان - دفتر مرکزی

شرکت ایران ناژو - دفتر مرکزی

شرکت روناک دارو - دفتر مرکزی

شرکت حکیم (سهامی عام)

شرکت دارو پخش تهران (سهامی عام)

شرکت دانا - دفتر مرکزی

شرکت پارس دارو

3.5 (1 نظر)

دایان طب اکسیر

شرکت دانش گستران برنا سلامت (قارچ های دارویی)

شرکت وتاک - دفتر مرکزی (Vetaque)

شرکت کاسپین تامین (سهامی عام)- دفتر مرکزی

شرکت سبحان دارو - دفتر مرکزی

شرکت بهسا - دفتر مرکزی

شرکت الحاوی (سهامی عام)

4.5 (1 نظر)

شرکت دکتر جهانگیر - دفتر مرکزی

شرکت تهران دارو

شرکت فارما شیمی

شرکت زکریای تبریز

دسته بندی مشاغل
منو