شرکت اروند فارمد (نانو حیات دارو)

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت آرامیس فارمد

شرکت بهسازان پژوهان امید آریا

5.0 (3 نظر)

شرکت نوش دارو البرز

شرکت روناک دارو - دفتر مرکزی

شرکت ایران ناژو - دفتر مرکزی

شرکت تهران شیمی - دفتر مرکزی

شرکت مصون دارو

4.5 (1 نظر)

دایان طب اکسیر

شرکت شفا - کارخانه

4.0 (1 نظر)

شرکت داروسازی اکسیر - دفتر مرکزی

شرکت پارس دارو

3.5 (1 نظر)

شرکت ایران آوندفر - کارخانه (بس)

5.0 (1 نظر)

شرکت سیناژن - کارخانه

4.5 (2 نظر)

شرکت حکیم (سهامی عام)

شرکت سبحان انکولوژی - کارخانه

شرکت جنوب اتانول

شرکت دکتر جهانگیر - دفتر مرکزی

شرکت سها

4.0 (1 نظر)

شرکت دکستروز ایران - کارخانه

5.0 (1 نظر)

شرکت الحاوی (سهامی عام)

4.5 (1 نظر)

شرکت بهرسان دارو - شعبه اصفهان

5.0 (1 نظر)

شرکت بهسا - دفتر مرکزی

شرکت زکریای تبریز

شرکت اکتوورکو - کارخانه

4.5 (1 نظر)
دسته بندی مشاغل
منو