بیمارستان کلیه و مجاری ادراری در شهر تهران

  • در شهر تهران

بیمارستان هاشمی نژاد - تامین اجتماعی

بیمارستان کلیه و مجاری ادراری

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، میدان ونک، خیابان والی نژاد