بیمارستان کلیه و مجاری ادراری

بیمارستان هاشمی نژاد - تامین اجتماعی

بیمارستان کلیه و مجاری ادراری ، داروخانه

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، م. ونک، خ. والی نژاد

بیمارستان امیر المومنین - خیریه

بیمارستان کلیه و مجاری ادراری

تبریز، قدس، ایستگاه منتش