بیمارستان کلیه و مجاری ادراری

بیمارستان هاشمی نژاد - تامین اجتماعی

بیمارستان کلیه و مجاری ادراری

تهران، منطقه 3، محله کاووسیه، میدان ونک، خیابان والی نژاد

بیمارستان امیر المومنین - خیریه

بیمارستان کلیه و مجاری ادراری

تبریز، قدس، ایستگاه منتش