پیشرو فلز

0.5 (1 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

محمدی

شرکت هیدروتک

بهارستان

شرکت به چلیک متین - کارخانه

شرکت آریا پلاست البرز

شرکت رز چلیک سپاهان

عسکری

کارخانه عبدالحسین

شرکت البرز چلیک ایران

شرکت شیراز چلیک - دفتر مرکزی

چلیک صنعت کاوه

شرکت پناد پلاستیک

داودی

شرکت به چلیک متین - دفتر مرکزی

مولایی

شرکت فولاد سلفچگان

آران چلیک - کارگاه

حسن آبادی

تانکرسازی پالایشگاه (آقازاده)

شرکت چلیک صنعت کاوه - دفتر فروش

شرکت پالایش چکه ساز

آران چلیک - دفتر مرکزی

شرکت شیراز چلیک - کارخانه

شرکت دژپا

دسته بندی مشاغل
منو