پیشرو فلز

0.5 (1 نظر)
eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

شرکت آوا زیست آریا (بازیافت لاستیک فرسوده)

بازیافت لاستیک نقی پور

حق گو

آلپرت ضایعات

لقایی

رضوان

ضایعات شرکتی

خرید ضایعات حمیدی

بیهق صنعت

صدرا پوشش طوس

بازیافت میرزایی

فناوری های پلیمری پویش

آبادگران تجدید

سهند پلاستیک

مرکز اسقاط خودروی فرسوده کشور (سما)

حسین صفایی

بهین بازیافت (لاستیک)

رادان مهر

شرکت طرح آب پلیمر پیشرو

شرکت آرمان پلیمر سینا

احساسی

میران تجارت (گروه تجاری قرائی)

مهرفانه تجارت

شرکت مهندسی پالایش بازیافت خوزستان

5.0 (1 نظر)
دسته بندی مشاغل
منو