ایستگاه اتوبوس در منطقه 6

  • در منطقه 6

ایستگاه اتوبوس 7 تیر - کد 100 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-21,10-16,10-12,1-24,1-11

تهران، منطقه 6، محله سنائی، ضلع شمال غربی میدان 7 تیر، پلاک 48

ایستگاه اتوبوس 16 آذر - کد 119 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-32,8-21,6-28,1-28,5-37

تهران، منطقه 6، محله وصال شیرازی، بلوار کشاورز، بعد از خیابان 16 آذر، پلاک 286

ایستگاه اتوبوس آمار - کد 9 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-18,1-15,6-36

تهران، منطقه 6، محله فاطمی، خیابان فاطمی، بعد از خیابان پروین اعتصامی، پلاک 137

ایستگاه اتوبوس ابتدای قائم مقام - کد 195 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 9-14

تهران، منطقه 6، محله ساعی، خیابان قائم مقام فراهانی، بعد از میدان آرژانتین، جنب بانک صادرات، پلاک 40

ایستگاه اتوبوس ابتدای مطهری - کد 189 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-15,1-20,1-23,4-41

تهران، منطقه 6، محله بهجت آباد، خیابان مطهری (تخت طاووس)، پلاک 430

ایستگاه اتوبوس انرژی اتمی - کد 52 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-22,6-18

تهران، منطقه 6، محله امیرآباد، خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان ابطحی، پلاک 611

ایستگاه اتوبوس انقلاب - بیهقی - کد 42 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-31,4-48

تهران، منطقه 6، محله وصال شیرازی، خیابان کارگر شمالی، بعد ار خیابان ادوارد براون، پلاک 73

ایستگاه اتوبوس انقلاب - شهرک والفجر - کد 44 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-22

تهران، منطقه 6، محله وصال شیرازی، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به خیابان عروجی، پلاک 113

ایستگاه اتوبوس انقلاب - کد 205 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-10,5-37

تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان فرصت، نرسیده به خیابان کارگر، پلاک 18

ایستگاه اتوبوس بزرگمهر - کد 170 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-33,1-13

تهران، منطقه 6، محله وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، نرسیده به خیابان ولی عصر، پلاک 4

ایستگاه اتوبوس بیمارستان امام - مترو - کد 186 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-15

تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان قریب، ضلع شرقی بیمارستان امام خمینی، روبروی پلاک 131

ایستگاه اتوبوس بیمارستان قریب - کد 200 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-37

تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان قریب، بعد از بلوار کشاورز، روبروی پلاک 95

ایستگاه اتوبوس بیمارستان قلب - کد 46 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-22,6-14,4-48

تهران، منطقه 6، محله فاطمی، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه اردهال، پلاک 351

ایستگاه اتوبوس بیمه - کد 8 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-36,1-15,6-18

تهران، منطقه 6، محله فاطمی، خیابان فاطمی، بعد از خیابان هشت بهشت، پلاک 105

ایستگاه اتوبوس بیهقی - کد 154 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-30

تهران، منطقه 6، محله ساعی، خیابان بیهقی، روبروی کوچه چهاردهم، پلاک 21

ایستگاه اتوبوس پادگان فاطمی - کد 113 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-32,8-21,6-12,6-28

تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان فاطمی، بعد از جمالزاده، پلاک 304

ایستگاه اتوبوس پارک لاله موزه - کد 16 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-36,6-22,4-48

تهران، منطقه 6، محله کشاورز، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) بعد از بلوار کشاورز، جنب موزه، روبروی پلاک 258

ایستگاه اتوبوس پل نصر - کد 36 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-22,6-14,6-34

تهران، منطقه 6، محله امیرآباد، بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به پل نصر، پلاک 4

ایستگاه اتوبوس پله اول - کد 221 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-20,1-23

تهران، منطقه 6، محله ساعی، خیابان ولی عصر، پلاک 988

ایستگاه اتوبوس توانیر - کد 216 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-20,1-23

تهران، منطقه 6، محله ساعی، خیابان ولی عصر، نرسیده به خیابان پله ششم، پلاک 1238

ایستگاه اتوبوس تهران کلینیک - کد 128 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-31

تهران، منطقه 6، محله سنائی، خیابان قائم مقام فراهانی؛ نرسیده به خیابان مطهری (تخت طاووس)‌، بعد تهران کلینیک، پلاک 180

ایستگاه اتوبوس جمالزاده - کد 112 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-32,8-21,6-12,6-28

تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، جمالزاده شمالی، روبروی خیابان باقرخان، پلاک 400

ایستگاه اتوبوس جمالزاده - کد 204 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 5-37

تهران، منطقه 6، محله جمالزاده، خیابان فرصت، بعد از خیابان جمالزاده، پلاک 84

ایستگاه اتوبوس چهاراه ولی عصر - کد 76 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-40,4-11,4-39,4-25,4-41,1-20

تهران، منطقه 6، محله وصال شیرازی، خیابان ولی عصر، نرسیده به خیابان انقلاب، جنب بانک ملی شعبه صبا، پلاک 38

ایستگاه اتوبوس چهار فصل - کد 228 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-25

تهران، منطقه 6، محله نظامی گنجوی، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، بعد از خیابان 63، پلاک 525