ایستگاه اتوبوس در محله کاظم آباد

  • در محله کاظم آباد

ایستگاه اتوبوس 45 متری - کد 221 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-14

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان بنی هاشم بعد از رحیمی روبروی ضیافت آرام

ایستگاه اتوبوس پارک - کد 127 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-12

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان استاد حسن بنا روبروی شهرک قائم

ایستگاه اتوبوس پارک - کد 226 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-14

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان بنی هاشم بعد از خیابان مهدی پ 102

ایستگاه اتوبوس چهارراه مجیدیه - کد 129 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-12,2-14

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان استاد حسن بنا بعد از خیابان رحیمی نبش کوچه یاوری

ایستگاه اتوبوس سرباز - کد 126 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-12

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان استاد حسن بنا روبروی پایگاه بسیج نبش کوچه شاکری

ایستگاه اتوبوس مجیدیه - کد 7 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 9-19,9-15,10-34,10-23,9-12,9-14

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، بزرگراه رسالت بعد از خیابان استاد حسن بنا نبش کوچه میر شفیعی

ایستگاه اتوبوس مدرسه - کد 222 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-14

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان بنی هاشم بعد از خیابان ولی زاده جنب پارک لاله

ایستگاه اتوبوس مسجد - کد 223 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-14

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان بنی هاشم بین خیابان فروردین و صالحی

ایستگاه اتوبوس مسجد - کد 225 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-14

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان بنی هاشم بعد از خیابان شاهین روبروی بانکسرمایه پ 111

ایستگاه اتوبوس میدان بنی هاشم - کد 224 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-14

تهران، منطقه 4، محله کاظم آباد، خیابان بنی هاشم ضلع جنوبی میدان بنی هاشم

ایستگاه اتوبوس ابتدای مطهری - کد 189 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-15,1-20,1-23,4-41

تهران، منطقه 6، محله بهجت آباد، خیابان مطهری (تخت طاووس)، پلاک 430

ایستگاه اتوبوس بوستان مبارک آباد - کد 236 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-31

تهران، منطقه 4، محله حسین آباد - مبارک آباد، خیابان افتخاریان بعد از خیابان آزادی روبروی پلاک 74/1

ایستگاه اتوبوس تره بار - کد 119 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-12

تهران، منطقه 4، محله مجیدیه و شمس آباد، خیابان منصوری نبش خیابان شهیدی کرمانیان روبروی پلاک 114

ایستگاه اتوبوس چهارفصل - کد 231 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-25

تهران، منطقه 6، محله یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، نرسیده به خیابان 60، پلاک 478

ایستگاه اتوبوس حسن آباد - کد 246 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-15

تهران، منطقه 4، محله حسین آباد - مبارک آباد، خیابان جوانشیر بعد از سنبل روبروی پلاک 40

ایستگاه اتوبوس خیابان 64 - کد 230 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-25

تهران، منطقه 6، محله یوسف آباد، خیابان 64، نرسیده به خیابان اسد آبادی، پلاک 7

ایستگاه اتوبوس خیابان ششم - کد 232 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-25

تهران، منطقه 6، محله یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، روبروی خیابان 41، پلاک 368

ایستگاه اتوبوس ریحانی - کد 123 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 2-12

تهران، منطقه 4، محله مجیدیه و شمس آباد، نبش خیابان قلیچ خانی روبروی پلاک 3

ایستگاه اتوبوس سوپر بی بی - کد 3 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-36

تهران، منطقه 6، محله یوسف آباد، خیابان مدبر، بعد از خیابان 24، روبروی پلاک 86

ایستگاه اتوبوس سه راه لویزان - کد 245 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-31,10-15

تهران، منطقه 4، محله حسین آباد - مبارک آباد، خیابان شعبانلو، روبروی خیابان جعفریان، پلاک 36

ایستگاه اتوبوس ششم - کد 226 - جنوب به شمال

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 1-25

تهران، منطقه 6، محله یوسف آباد، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، نرسیده به میدان اسد آبادی، پلاک 374

ایستگاه اتوبوس شیبانی - کد 90 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-29,10-13,10-36

تهران، منطقه 3، محله اختیاریه - رستم آباد، خیابان کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباجی، پلاک 37

ایستگاه اتوبوس عضدی - کد 104 - شرق به غرب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 4-12,1-28,6-32,1-26,1-13

تهران، منطقه 6، محله بهجت آباد، خیابان کریمخان زند، نرسیده به خیابان حافظ، نبش خیابان آبان شمالی، پلاک 100

ایستگاه اتوبوس فرهنگ مدبر - کد 2 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-36

تهران، منطقه 6، محله یوسف آباد، خیابان مدبر، بعد از خیابان 36، روبروی پلاک 52

ایستگاه اتوبوس کوهستان - کد 106 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 10-10

تهران، منطقه 4، محله قاسم آباد - ده نارمک، خیابان 30 متری استقلال نبش خیابان میرزایی پلاک 89