ایستگاه اتوبوس در محله شهرآرا

  • در محله شهرآرا

ایستگاه اتوبوس باقرخان - کد 183 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-10,11-16,11-13,6-12

تهران، منطقه 2، محله شهرآرا، چمران بعد از سه راهی باقرخان

ایستگاه اتوبوس پادگان - کد 182 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-10,11-16,11-13,6-12

تهران، منطقه 2، محله شهرآرا، چمران روبروی پادگان ارتش

ایستگاه اتوبوس پارک - کد 308 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 626

تهران، منطقه 2، محله شهرآرا، خیابان شهر آرا نبش آرش مهر

ایستگاه اتوبوس پل نصر - کد 180 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-34,11-13

تهران، منطقه 2، محله شهرآرا، جلال آل احمد بعد از چمران زیر پل نصر

ایستگاه اتوبوس توحید - کد 184

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-10,11-16,11-13,6-12

تهران، منطقه 2، محله شهرآرا، چمران نرسیده به میدان توحید

ایستگاه اتوبوس شهر آرا (آتش نشانی ) - کد 179 - غرب به شرق

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 6-34,11-13

تهران، منطقه 2، محله شهرآرا، جلال آل احمد بعد از شیخ فضل ا.. مقابل آتش نشانی

ایستگاه اتوبوس نصر - کد 181 - شمال به جنوب

ایستگاه اتوبوس

خطوط عبوری از این ایستگاه: 11-10,11-16,11-13,6-12,6-34

تهران، منطقه 2، محله شهرآرا، بزرگراه چمران بعد از پل نصر