ایستگاه اتوبوس در شهر اصفهان

  • در شهر اصفهان

ایستگاه اتوبوس تختی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس تختي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان چهارباغ پایین، تقاطع مسجد سید واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانن...

اصفهان، چهارباغ پایین، تقاطع مسجد سید

ایستگاه اتوبوس درب کوشک

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس درب کوشک (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان طیب واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند سرزمین شادیها، خانه ...

اصفهان، خیابان طیب

ایستگاه اتوبوس درختی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس درختي (ایستگاه اتوبوس) در محله مرز محله دوطفلان اصفهان و خیابان بعثت واقع شده است. این ایستگاه یکی از نه ایستگاه اتوبوس در محله مرز محل...

اصفهان، خیابان بعثت، بین مهناز و یاس

ایستگاه اتوبوس سی و سه پل

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس سي و سه پل (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان آیینه خانه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند جزیره بازی،...

اصفهان، خیابان آیینه خانه، بین پل فردوسی و چهار باغ بالا

ایستگاه اتوبوس هتل طوطیا

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس هتل طوطيا (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان مسجد سید واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند سرزمین شادیها،...

اصفهان، خیابان مسجد سید، بین ابراهیم حق شناس و گلبرگ

ایستگاه اتوبوس آبشار

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس آبشار (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان آبشار اول واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند پل خواجو و خانه ه...

اصفهان، خیابان آبشار اول، بین پارسیان و آرش

ایستگاه اتوبوس آبشار

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس آبشار (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان آبشار اول واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند پل خواجو و خانه ه...

اصفهان، خیابان آبشار اول

ایستگاه اتوبوس آتشگاه

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس آتشگاه (ایستگاه اتوبوس) در استان اصفهان، شهرستان خمینی شهر و خیابان آتشگاه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی کوه اتشگاه ...

اصفهان، خیابان آتشگاه

ایستگاه اتوبوس آزادی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس آزادی (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و میدان آزادی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان شریعتی و مجت...

اصفهان، میدان آزادی

ایستگاه اتوبوس آل بویه شمالی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس آل بويه شمالي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان آل بویه شمالی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی بازار خانواده گلستان و...

اصفهان، خیابان گلستان، خیابان آل بویه شمالی

ایستگاه اتوبوس آیینه خانه

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس آيينه خانه (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان آیینه خانه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان س...

اصفهان، آیینه خانه، بین پارک و فیض

ایستگاه اتوبوس ابتدای آل بویه جنوبی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي آل بويه جنوبي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان چمران، شقایق، شقایق 1 واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی پولک و ...

اصفهان، خیابان چمران، شقایق، شقایق 1

ایستگاه اتوبوس ابتدای ادیب

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي اديب (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان ادیب واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی آنتن ملکوتی و همچنین قرض الحسنه ف...

اصفهان، خیابان ادیب، بین معتمدی و گلبار

ایستگاه اتوبوس ابتدای ادیب

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي اديب (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان ادیب واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی آنتن ملکوتی و همچنین فروشگاه لواز...

اصفهان، خیابان ادیب

ایستگاه اتوبوس ابتدای خانه اصفهان

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي خانه اصفهان (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان خانه اصفهان واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مرکز خرید خانه اصفه...

اصفهان، خانه اصفهان

ایستگاه اتوبوس ابتدای شهیدکاظمی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي شهيد کاظمي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان شهیدان کاظمی (کوجان) واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی ...

اصفهان، خیابان شهیدان کاظمی (کوجان)

ایستگاه اتوبوس ابتدای شهیدکاظمی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي شهيد کاظمي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان شهیدان کاظمی (کوجان) واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی ...

اصفهان، خیابان شهیدان کاظمی (کوجان)، بین آبان و مهر

ایستگاه اتوبوس ابتدای شیخ صدوق شمالی

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي شيخ صدوق شمالي (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان شیخ صدوق شمالی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مرکز تفریحی گ...

اصفهان، سعادت آباد (آزادگان)، شیخ صدوق شمالی، بین غفاری و آزادانی

ایستگاه اتوبوس ابتدای گلخانه

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي گلخانه (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان گلخانه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مرکز خرید نقش جهان و همچنین د...

اصفهان، خیابان گلخانه

ایستگاه اتوبوس ابتدای مدرس

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي مدرس (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان مدرس واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند مرکز آموزشی درما...

اصفهان، خیابان مدرس، بین اخوان و بهداشت

ایستگاه اتوبوس ابتدای ولی عصر

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي وليعصر (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان ولیعصر شمالی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی بیمارستان تخصصی کودکان ...

اصفهان، خیابان ولی عصر شمالی

ایستگاه اتوبوس ابتدای هاتف

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس ابتداي هاتف (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان هاتف واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان امیرال...

اصفهان، خیابان هاتف، بین حافظ و طیب

ایستگاه اتوبوس اتشگاه

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس اتشگاه (ایستگاه اتوبوس) در استان اصفهان، شهرستان خمینی شهر و خیابان اتشگاه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی کوه اتشگاه ...

اصفهان، خیابان آتشگاه، بین آب و آل محمد

ایستگاه اتوبوس اداره ثبت

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس اداره ثبت (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان کاوه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی پولک و نبات رضوی و همچنین فلافل 20،...

اصفهان، خیابان کاوه، نرسیده به چهل دختران

ایستگاه اتوبوس اداره ثبت

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس اداره ثبت (ایستگاه اتوبوس) در اصفهان و خیابان کاوه واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی پولک و نبات رضوی و همچنین فلافل 20،...

اصفهان، خیابان کاوه، بعد از مدرسه سادات