آزمایشگاه پیوند

eyJFbnRpdHlJZCI6NTc4NzYxLCJBZHZJZCI6NjI0MjYwfQ== دکتر حامد زمانی -آندوسکوپی کولونسکوپی ،فیبرو اسکن

آزماشگاه پارس

گاما

موسسه پزشکی غرب

آزمایشگاه شفق

سونوگرافی الوند

جوانه

مرکز تشخیص طبی مهدیه

هومکا

فروشگاه بوعلی

بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین)

5.0 (1 نظر)

مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران

مرکزی لواسان

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سارا

1.5 (1 نظر)

آزمایشگاه پزشکی اردیبهشت

مرجع معاونت بهداشت علوم پزشکی (ازدواج - استخدام) (مرکزی سلامت)

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ابن سینا تبریز

آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی کولایف

موسسه پزشکی نسل امید

ژنتیک پزشکی

آزمایشگاه پزشکی ایران زمین

مرکز ژنتیک پزشکی دکتر سیدحسنی

موسسه پزشکی نسل امید

آزمایشگاه فراژن تهران

آزمایشگاه مندل

دسته بندی مشاغل
منو