گروه فناوری طراحان پارسی

جایگاه به واقعیت پیوستن ایده ها

آژانس و شرکت تبلیغاتی خدمات برگزاری سمینار طراحی و چاپ
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • تلفکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
مشاور و مجری کمپینهای بازاریابی، برندینگ و تبلیغات برگذار کننده ای: کنفرانسها ، همایشها و جشنوارهای ملی و بین المللی و سمینارهای تخصصی سازمانی(کارگاه آموزشی)