شرکت کانیو

عملیات راه سازی، تونل سازی، ابنیه سنگین و فنی (راه و راه آهن) - ساخت نیروگاه و کانال های زهکشی و آبیاری - ساخت اسکله و موج شکن

احداث اسکله
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :