اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان کارشناس ارزیابی ساختمانهای مسکونی و تطبیق با سند مالکیت جهت شهرداری ها، کارشناس ارشد محاسبات و طراحی ساختمانها، عضو سامانه ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
خدمات و محصولات