بهرام مددوند

Justice Administration - Official Expert in the Building & Construction

کارشناس دادگستری
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • تلفکس :
  • ایمیل :
توضیحات
صلاحیت: - ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان - تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها - برآورد هزینه های ساختمانی - متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی - تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت - بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی - رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران مشاوران و کار فرمایان در امور تخصصی - ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی - تعیین میزان خسارت و علت خسارت.
خدمات و محصولات