سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران

ادارات و سازمان های شهرداری
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :